Hyperextenzia

Ďalším veľmi známym cvikom na chrbát je hyperextenzia. Východisková poloha je nasledovná. Telo je vo vzpriamenej polohe. Nohy sú vystreté, chrbát je narovnaný, hlava je v predĺžení trupu. Paže sú v polohe pokrčmo a dlaňami sa dotýkajú hlavy. Pohľad smeruje vpred.

Hyperextenzia

V prvej fáze cviku hyperextenzia vykonávame pohyb smerom dole. Nadychujeme sa pritom nosom. Chrbát ostáva narovnaný a pohľad smeruje dole.

Hyperextenzia

V druhej fáze tohto cviku dvíhame telo späť do východiskovej polohy s výdychom ústami. Cvik hyperextenzie vykonávajte 14 krát. Zapájate pri ňom najširší sval chrbta, dolný zadný pílovitý sval, skupinu hlbokých svalov chrbta, povrchový list, lichobežníkový sval a driekový trojuholník.