Kľuky s vystretými nohami

Tento cvik je náročnejšou modifikáciou klasických kľukov. Nohy sú vystreté a chodidlá sa celou plochou dotýkajú podložky. Paže sú vystreté a dlaňami sa celou plochou dotýkajú podložky. Chrbát je rovný a pohľad smeruje dole.

Kľuky s vystretými nohami

V prvej fáze kľukov s vystretými nohami vykonávame pohyb smerom dole s nádychom nosom. Nohy sú stále vystreté a chodidlá sú v kontakte s podložkou prostredníctvom špičiek oboch nôh. Paže sú v polohe skrčmo v 90 stupňovom uhle. Pohľad smeruje dole.

Kľuky s vystretými nohami

V druhej fáze vykonávame pohyb smerom hore späť do východiskovej polohy. Vydychujeme ústami. Z tohto cviku vykonávajte 14 opakovaní. Zapájate pri ňom zdvíhač lopatky, kosoštvorcový menší sval, podkľúčny, nadtŕňový, lichobežníkový, deltový sval, dvojhlavý a trojhlavý ramenný sval.