Mŕtvy ťah

Mŕtvy ťah je jeden z najznámejších spôsobov cvičenia na chrbát. Keď dvíhate ťažšie váhy môžete používať opasok. Východisková poloha tohto cviku začína nasledovne. Nohy sú rozkročené na šírku ramien a ohnuté v kolenách. Chodidlá sú celou plochou v kontakte s podložkou. Paže sú vystreté a činku držíme nadhmatom. Chrbát je vzpriamený a v záklone. Hlava je v predĺžení trupu. Pohľad smeruje pred seba.

Mŕtvy ťah

V prvej fáze cviku mŕtvy ťah vystierame postupne nohy v kolenách a dvíhame závažie smerom hore. Nadychujeme sa pri tom nosom. Paže sú vystreté a chrbát je stále vo vzpriamenej polohe a hlava je v predĺžení trupu. Pohľad smeruje pred seba. Nikdy nie je dole na zem! Pohyb vykonávajte plynule, nie rýchlo a trhane. Mohli by ste si tak ublížiť.

Mŕtvy ťah

V druhej fáze cviku je telo vo vzpriamenej polohe s vystretými nohami, pažami a rovným trupom. Mierny záklon. Pohľad smeruje dopredu. S výdychom ústami sa vraciame späť do východiskovej polohy.

Mŕtvy ťah

V tretej fáze cviku sa s výdychom ústami pomaly vraciame späť do východiskovej polohy. Chrbát je vzpriamený, paže sú vystreté. Hlava je v predĺžení trupu a pohľad smeruje pred seba. Nohy sú mierne pokrčené.

Mŕtvy ťah

Vo štvrtej fáze cviku mŕtvy ťah sa telo vracia späť do východiskovej polohy. Ohnutím nôh v kolenách, miernym predklonom trupu. Paže sú stále vystreté a s výdychom ústami vrátime závažie späť do východiskovej polohy. Pohľad stále smeruje vpred. Nikdy nie na zem. Je to nebezpečné.

Mŕtvy ťah

Cvik mŕtvy ťah vykonávame 14 krát. Záleží ale na Vás aké tréningové závažie požívate a koľko opakovaní s ním dokážete technicky správne vykonať. Pri tomto cvičení zapájame najširší sval chrbta, dolný zadný pílovitý sval, skupinu hlbokých svalov chrbta, povrchový list, zdvíhač lopatky, kosoštvorcový menší, kosoštvorcový väčší sval, nadtŕňový, deltový, dvojhlavý a trojhlavý sval ramena.