Plavec

Východisková poloha u tohto cviku začína takto. Brucho je v kontakte s podložkou. Nohy sú vystreté a nedotýkajú sa podložky. Chrbát je vzpriamený a hlava je v predĺžení trupu. Paže sú predpažené a pohľad smeruje dole.

plavec

V prvej fáze tohto cviku proti bolesti chrba ohýnate ruky do polohy pokrčmo a priťahujete ich k trupu. Nadychujete sa nosom.

plavec

V druhej fáze cviku plavec vystierate ruky do zapaženia. Vydychujete pri tom ústami.

plavec

Pri tretej fáze cviku nasleduje upaženie. Pri tejto fáze sa nadychujete nosom.

plavec

Štvrtá fáza znamená návrat späť do východiskovej polohy. Vydychujete ústami.

plavec

Z tohto cviku vykonávajte 14 opakovaní. Zapájate pri ňom najširší sval chrbta, dolný zadný pílovitý sval, skupinu hlbokých svalov chrbta, povrchový list, kosoštvorcový menší sval, zdvíhač lopatky, lichobežníkový sval, podkľúčny, nadtŕňový, deltový sval a driekový trojuholník.