Pullover

Veľmi známy cvik na hornú časť chrbta je pullover. Východisková poloha pri cvičení je nasledovná. Ľah vzad, chrbát, sedacie svaly a chodidlá sú v kontakte s podložkou. Pohľad smeruje vpred, horné končatiny sú predpažené.

pullover cvik

V prvej fáze cvičenia vykonávame pohyb vystretých paží smerom dole k podložke, nadychujeme sa nosom.

pullover cvik

V druhej fáze vykonávame pohyb smerom hore späť do východiskovej polohy. Vydychujeme ústami. Z tohto cviku vykonávajte 14 opakovaní. Zapájate pri ňom zdvíhač lopatky, kosoštvorcový menší sval, podkľúčny, nadtŕňový, lichobežníkový a deltový sval.