Rozpažovanie v stoji

Rozpažovanie v stoji začína nasledovnou polohou. Stoj mierne rozkročný, chodidlá sú celou plochou v kontakte s podložkou. Nohy sú mierne ohnuté v kolenách. Chrbát je narovnaný, hlava je v predĺžení trupu a pohľad smeruje dole. Paže sú v predpažení.

rozpažovanie v stoji

Prvá fáza cviku začína rozpažením oboch rúk s nádychom nosom.

rozpažovanie v stoji

V druhej fáze tohto cviku sa pohybom vrátime späť do východiskovej polohy s výdychom ústami. Z tohto cviku vykonávajte 14 opakovaní. Zapájate pri ňom skupinu hlbokých svalov chrbta, driekový trojuholník, povrchový list, lichobežníkový, kosoštvorcový väčší a kosoštvorcový menší sval, zdvíhač lopatky, podkľúčny, dvojhlavý a trojhlavý ramenný sval a deltový sval.