Striedavé dvíhanie horných a dolných končatín v ľahu

Východisková poloha tohto cviku začína ľahom vpred. Horné i dolné končatiny sú vystreté. Prsty a stehná nôh spolu s predlaktím s dlaňami paží sú v kontakte s podložkou.

Striedavé dvíhanie horných a dolných končatín v ľahu

Prvá fáza tohto cvičenia začína striedavým dvíhaním pravej ruky a ľavej nohy. Nadychujeme sa nosom.

Striedavé dvíhanie horných a dolných končatín v ľahu

V druhej fáze striedavom dvíhame ľavú ruku a pravú nohu s výdychom ústami.

Striedavé dvíhanie horných a dolných končatín v ľahu

Z tohto cviku vykonávajte 14 opakovaní. A to 7 krát na pravú stranu a 7 krát na ľavú stranu. Zapájate pri ňom najširší sval chrbta, dolný zadný pílovitý sval, skupinu hlbokých svalov chrbta, povrchový list, lichobežníkový sval, driekový trojuholník, stredný a veľký sedací sval.