Vytáčanie trupu

Východisková poloha tohto cviku začína takto. Stoj rozkročný, nohy na šírku ramien, trup je vzpriamený, nohy sú vystreté a paže sú vystreté voľne vedľa tela. Pohľad smeruje vpred.

Vytáčanie trupu

Prvá fáza tohto cviku začína predklonom trupu. Nasleduje vytočenie pravej strany trupu smerom doľava. Pohľad smeruje vľavo. Nohy sú mierne ohnuté v kolenách. Chodidlá sa celou plochou dotýkajú podložky. Tento pohyb vykonávame nádychom nosom.

Vytáčanie trupu

V druhej fáze tohto cviku sa vrátime späť do východiskovej polohy a s výdychom ústami striedavo vytáčame trup do pravej strany.

Vytáčanie trupu

Z tohto cviku vykonávajte 14 opakovaní. A to 7 krát na pravú stranu a 7 krát na ľavú stranu. Zapájate pri ňom najširší sval chrbta, dolný zadný pílovitý sval, skupinu hlbokých svalov chrbta, povrchový list a driekový trojuholník.