Zapažovanie v stoji

Východisková poloha cviku zapažovanie v stoji začína takto. Nohy sú mierne rozkročené na šírku ramien a ohnuté v kolenách. Chodidlá sú celou plochou v kontakte s podložkou. Trup je v miernom predklone, pohľad smeruje vpred. Paže sú v predpažení a chrbát je narovnaný.

zapažovanie v stoji

V prvej fáze cviku vykonávame pohyb do zapaženia s nádychom nosom. Hlava je v predĺžení trupu a pohľad smeruje dole.

zapažovanie v stoji

V druhej fáze cviku pohyb vykonávame späť do východiskovej polohy s výdychom ústami. Z tohto cviku vykonávajte 14 opakovaní. Zapájate pri ňom skupinu hlbokých svalov chrbta, driekový trojuholník, povrchový list, lichobežníkový, kosoštvorcový väčší a kosoštvorcový menší sval, zdvíhač lopatky, podkľúčny, dvojhlavý a trojhlavý ramenný sval a deltový sval.