Zhyby na hrazde

Veľmi známy a populárny cvik na chrbát sú zhyby na hrazde. Východisková poloha tohto cviku začína širokým úchopom. Čo sa týka úchopu tak náročnejší je úchop nadhmatom a jednoduchší je úchop podhmatom. Telo je vzpriamené, pohľad smeruje pred seba, nohy sú prekrížené v polohe skrčmo a nedotýkajú sa podložky.

Zhyby na hrazde

Prvá fáza cviku zhyby na hrazde začína dvihnutím trupu smerom hore s nádychom nosom. Nohy sú po celú dobu cviku prekrížené v polohe skrčmo.

Zhyby na hrazde

V druhej fáze cviku spúšťame telo smerom dole s výdychom ústami. Vraciame sa tak späť do východiskovej polohy. Zhyby na hrazde vykonávame 14 opakovaní. Pri ich cvičení zapájame najširší sval chrbta a dvojhlavý ramenný sval (biceps).